Läs mer om ACT.

När livet slår till
– Russ Harris

Lyckofällan
– Russ Harris

Att leva med smärta – ACT som livsstrategi
– Rikard Wicksell

Kärlekens ACT- stärk din relation med Acceptance and Commitment Therapy
– Russ Harris